iznebuha jaje

изаберите чиме ћете
да цртате по јајима

ако бирате фломастере
треба пазити да буду нетоксични